Η IONOS αδειοδοτείται για την επιχειρησιακή χρήση ψεκαστικού drone στην καλλιέργεια της ελιάς για πειραματικούς σκοπούς.