Στης 24/7/2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εφαρμογή με ΣμηΕΑ στα πλαίσια του έργου <<ΕΞΑΡΧΟΣ 2020- Πιλοτική Εφαρμογή Δολωματικών Ψεκασμών με  Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους>>, στην περιοχή Νεοχωρίου, Πύργος Μονοφατσίου.

Συμμετέχουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και η Ομάδα της IONOS.