Η IONOS προσκαλέστηκε από τους διοργανωτές για την 2μερη παρουσίαση των γεωργικών της drones στο κοινό της έκθεσης.
Πραγματοποιήθηκε επίγεια ανάλυση της τεχνολογίας και του εξοπλισμού, καθώς και πτητική παρουσίαση σε όμορο ελαιώνα, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.