Προσωπικό της εταιρείας Amiti με έδρα τη Βουλγαρία εκπαιδεύτηκε ως χειριστής ψεκαστικών drone (remote pilot).
Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε στο εκπαιδευτικό πεδίο Θεσσαλονίκης.