Το διήμερο 20-21 Οκτωβρίου 2022 η IONOS υλοποίησε πρόγραμμα εκπαίδευσης χειριστών drone, με ενδιαφερόμενους από τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο πεδίο εκπαίδευσης στην περιοχή της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης.