Τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος “ΕΞΑΡΧΟΣ 2020” δημοσιεύθηκαν στο μηνιαίο περιοδικό “ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ” , τεύχος Ιουνίου, εκδόσεις  ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ