Στης 17/10/2020 πραγματοποιήθηκε η τελευταία εφαρμογή στα πλαίσια του <<ΕΞΑΡΧΟΣ 2020>>.

Η όλη επιχειρησιακή προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία στο σύνολο των εφαρμογών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία στο πλαίσιο της ΥΠΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και τα επιχειρησιακά πρότυπα της IONOS.