Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος IONEL 2022 πραγματοποιήθηκαν δύο δοκιμές μέτρησης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους (drift) τον Μάρτιο και τον Μάιο στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.
Το Μάρτιο οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε στεγνό έδαφος ενώ το Μάιο σε πλημμυρισμένο, με την δοκιμή να υλοποιείται με νερό χωρίς δραστικές ουσίες.
Τα στοιχεία που καταγράφηκαν αφορούν το drift που προκύπτει από την εφαρμογή με γεωργικό drone σε αντιπαραβολή με εφαρμογή από επίγειο μέσο, τρακτέρ.