Στης 22 Φεβρουαρίου 2022 συμμετείχαμε στην ελληνική αποστολή καινοτόμων start-ups (ELEVATE GREECE) στο ελληνικό περίπτερο της Παγκόσμιας έκθεσης στο Ντουμπάι (Terra Auditorium, Expo 2020).
Το θέμα της έκθεσης ‘Connecting Minds, Creating the future’ πραγματεύεται τη διεθνή συνεργασία για τη δημιουργία ενός βιώσιμου κόσμου στο μέλλον.
Επιλέχθηκαν 24 νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα ανάμεσα σε αυτά και η IONOS!