Η παρεχομένη ρομποτική τεχνολογία από την IONOS στον πρωτογενή τομέα, παρουσιάστηκε σε διάφορα μέρη λόγω της αυξανόμενης ζήτησης.

25/10/2019, Θήβα / Καλλιέργεια : Λαχανικά

26/10/2019, Σέρρες / Καλλιέργεια: Ελιά

27/10/2019, Φάρσαλα / Καλλιέργεια: Εκτατική

28/10/2019, Πήλιο / Καλλιέργεια: Καστανιές