Η IONOS συμμετείχε στην μεγαλύτερη έκθεση γεωργικού εξοπλισμού Bata Agro,
στη Stara Zagora, στη Βουλγαρία.