Συμμετοχή στη Beyond 2023

Η IONOS συμμετείχε στο περίπτερο του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, στη διεθνή έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας Beyond 2023 τις 24-26 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.