Πολιτική Αποστολής

Λόγω της φύσης και της αξίας του προϊόντος, η παράδοση πραγματοποιείται προσωπικά και δωρεάν σε όλη την Ελλάδα.
Υπάλληλος της IONOS παραδίδει μετά από συνεννόηση σε προκαθορισμένη
ώρα, μέρα και τοποθεσία όλα τα drones. Πριν από την παράδοση, αλλά και κατά την διάρκεια αυτής, η IONOS παρέχει
την απαιτούμενη εκπαίδευση στον αγοραστή, σε λογισμικά συστήματα και μηχανικά μέρη του αγορασθέντος προϊόντος, με όποιον τρόπο θεωρεί καταλληλότερο
και αποδοτικότερο. Η εκπαίδευση περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς και είναι απαραίτητη για την παράδοση του προϊόντος.

Όροι Πληρωμής

Ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας και τον παραγγελθέντα τύπο προϊόντων, οι όροι πληρωμής δύναται να διαφέρουν.

Σε περίπτωση παραγγελίας, ενημερώνουμε τον πελάτη εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τους όρους πληρωμής
για το συγκεκριμένο μοντέλο και την επιλεχθείσα ποσότητα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δίδεται κατά την αγορά.

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δίνονται κατά την αγορά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διαχείριση της
παραγγελίας και δεν διατηρούνται σε καμία μορφή.