Το πειραματικό πρόγραμμα ΕΞΑΡΧΟΣ  συνεχίζεται το 2021 και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των αντιστοίχων ΔΑΟΚ. Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε η 2η επιχείρηση Δολωματικών εφαρμογών με ΣμηΕΑ σε επιλεγμένους ελαιώνες των νομών Λαρίσης και Μαγνησίας.