Καινοτομία

Η IONOS έχοντας μοναδική γνώση και επιχειρησιακή εμπειρία στις γεωργικές εφαρμογές ακριβείας με UAV, κατάλληλους συνεργάτες και σύγχρονο εξοπλισμό, προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες με σκοπό την ενσωμάτωση της εναέριας ρομποτικής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα, με σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση.

Υπηρεσίες

ΕΡΕΥΝΑ

Η IONOS έχει δημιουργήσει τα πρώτα επίσημα ερευνητικά προγράμματα
εφαρμογών με Agri Drones σε αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες
(πρόγραμμα ΕΞΑΡΧΟΣ, IONEL, ACTPHAST κ.α.).

Οι συνεργασίες μας με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς έχουν ως σκοπό να:

Προάγουμε την ανάπτυξη νέων μεθόδων και πρακτικών στη γεωργία με την χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Παρέχουμε τα μέσα και το προσωπικό για την υποστήριξη ερευνητικών έργων.

Υποστηρίζουμε την έρευνα νέων εκπαιδευτικών μεθόδων για την ασφαλή, οικονομική και αποτελεσματική χρήση των drones

Αναπτύσσουμε Υλισμικό και Λογισμικό σε UAV για τις ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειας και πρακτικής

Αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα ενεργών συστατικών στις γεωργικές επιστήμες

Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Τεχνική

Γνωρίζοντας τα δεδομένα της καλλιέργειας του παραγωγού έχουμε τη
δυνατότητα παραμετροποίησης διαδικασιών με βάση την ανάγκη κάθε
καλλιέργειας για νερό, τύπο ψεκασμού κ.ά.

 • Συμβουλεύουμε τον παραγωγό για την καταλληλότερη επιλογή drone,
  σύμφωνα με την έκταση, τις ανάγκες και τα δεδομένα της καλλιέργειας.
 •  Παρέχουμε την εκπαίδευση για την συντήρηση και επισκευή του drone
  από τον ίδιο τον παραγωγό
 •  Αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη για το υλισμικό και λογισμικό
  του drone.

Οικονομική

Μελέτη οικονομικού αποτυπώματος ένταξης των drones στις
καλλιεργητικές πρακτικές

 • Επιλογή του καταλληλότερου drone με βάση την κάλλιστη λύση κόστους-απόδοσης (cost-benefit), για την συγκεκριμένη καλλιέργεια και τις δυνατότητες του παραγωγού.
 •  Δυνατότητα χρηματοδότησης για την απόκτηση Agri-drone
 •  Δυνατότητα χρηματοδότησης για την εκπαίδευση χρήσης Agri-drone

Νομική

Παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες και καθοδήγηση για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης που απαιτείται για γεωργικές εφαρμογές με drone.

 • Ενημέρωση για το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις γεωργικών εφαρμογών με UAV σε ευρωπαϊκό (κατά EASA) και το εθνικό πλαίσιο όπου εκτελούνται οι επιχειρήσεις.
 • Παρέχουμε νομικές συμβουλές για την απόκτηση πτυχίων χειριστών UAV, καθώς και δυνατότητες χρήσης από UAV συγκεκριμένων σκευασμάτων και μεθόδων.

Επιχειρησιακή

 • Συνδυάζοντας τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους,
  καθοδηγούμε τον παραγωγό ούτως ώστε να επιχειρεί με drone αποτελεσματικά, με
  ασφάλεια και με το ελάχιστο κόστος.
 •  Μεταφορά σε γεωργικά πεδία σε όλα τα Βαλκάνια, ανάλογα με τους
  εκπαιδευτικούς και επιχειρησιακούς στόχους.
Επικοινωνήστε μαζί μας

IONOS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.


  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
  Home image

  Η IONOS εναρμονίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.