Προστασία και Αξιοποίηση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

Η IONOS συμμετείχε στην εκδήλωση Προστασία και Αξιοποίηση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο που διεξήχθη στις Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Κρήτης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε απο το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης , τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και την European Patent Office.

Μια εξαιρετική εκδήλωση με πολλές σημαντικές πληροφορίες που κατευθύνουν νεοφυείς επιχειρήσεις με απώτερο στόχο την αναβάθμιση σε τεχνολογικό επίπεδο της χώρας.