Ο ιστότοπος ionos.com.gr ανήκει και λειτουργεί από την IONOS ΜΙΚΕ
(έδρα: Δημ.Κυριακού 3, Ηράκλειο, 7140, Ελλάς, ΑΦΜ:801113239, αριθμό ΓΕΜΗ : 149405527000). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χειριστή:
info@ionos.com.gr, τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: +30 6978083973

Η παραγγελία ισχύει μόνο μετά την αποστολή της γραπτής επιβεβαίωσης από τον πωλητή. Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο πωλητής συμφωνεί να παραδώσει το συμφωνηθέν προϊόν στον πελάτη, σε καλή κατάσταση και
λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που καθορίζονται στην επιβεβαίωση.

Η ασφαλής λειτουργία των προϊόντων συνδέεται με την παρεχόμενη εκπαίδευση από εκπαιδευτή της TTA ή τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη αυτής. Αν το drone λειτουργεί χωρίς να έχει εκπαιδευτεί ο κάτοχος, η εγγύηση θα είναι άκυρη.

 

Κάθε επισκέπτης – χρήστης – συνεργάτης της ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει και να αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους που θέτει το site ionos.com.gr προκειμένου να αξιοποιήσει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Το ionos.com.gr έχοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις περί αυτής εξελισσόμενης νομοθεσίας, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των παρακάτω όρων, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών της ιστοσελίδας.

 

Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες

Τοionos.com.gr  περιλαμβάνει έναν αριθμό συνδέσμων (links) με άλλες ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι δημιουργούνται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και σε καμία περίπτωση το ionos.com.gr  δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, για τις οποίες αποκλειστικοί υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους. Το ionos.com.gr   δεν είναι υπεύθυνο για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι ιστοσελίδες αυτές, ούτε οι σύνδεσμοι με τις ιστοσελίδες αυτές συνεπάγεται πως το ionos.com.gr  ενστερνίζεται ή αποδέχεται απόλυτα το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Επίσης το ionos.com.gr  δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών των ιστοσελίδων προς τις οποίες έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Με εξαίρεση όσον ρητά αναφέρονται (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων και άλλων πηγών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ionos.com.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εφαρμογών, video, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων που περιέχονται εδώ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, της ιστοσελίδας ionos.com.gr  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Το ionos.com.gr επιτρέπει ανεπιφύλακτα την αποκλειστικά προσωπική χρήση και αξιοποίηση όλου του υλικού, που αποτελεί πνευματική του ιδιοκτησία, για εκπαιδευτικούς λόγους. Κανένας όμως δεν δύναται να αξιοποιήσει το υλικό αυτό για εμπορική χρήση με οποιονδήποτε τρόπο.

Κανένα αρχείο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας ionos.com.gr  δεν επιτρέπεται να αναδημοσιευθεί και να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης ή άλλου είδους εμπορικής αξιοποίησης ολόκληρο ή μέρος αυτού ή τροποποιημένο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, χωρίς την έγγραφη άδεια της ιστοσελίδας ionos.com.gr .

 

Περιορισμός ευθύνης της ιστοσελίδας

Η οποιασδήποτε μορφής ζημία που μπορεί να υποστεί ο επισκέπτης – μέλος κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας, με αγνόησή ή άγνοια των όρων του παρόντος, βαραίνει αποκλειστικά τον επισκέπτη – μέλος και το ionos.com.gr  υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν φέρει καμία ευθύνη.

Το ionos.com.gr  καταβάλει κάθε προσπάθεια το περιεχόμενο του να έχει πληρότητα, ορθότητα και να μεταφέρεται στον χρήστη με ασφάλεια, αλλά δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, το υλικό και τα λοιπά περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται σε συγκεκριμένο χρόνο και δεν υπάρχει η πιθανότητα μεταφοράς επιζήμιων συστατικών.

 

Newsletters – Ενημερωτικά δελτία

Τα newsletters τα οποία αποστέλλονται από το ionos.com.gr  στους χρήστες της υπηρεσίας ενημέρωσης μέσω email, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το ionos.com.gr  διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

 

Αναρτήσεις χρηστών και σχόλια

Κάθε χρήστης – μέλος – συνεργάτης, σε οποιοδήποτε επίπεδο δικαιοδοσίας ανάρτησης περιεχομένου κι αν βρίσκεται, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα ionos.com.gr  και σε τρίτους, από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών αρθρογραφίας, σχολιασμού και ανάρτησης υλικού.

Συγκεκριμένα ο συντάκτης που αναρτά το κάθε κείμενο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο χρήστης – μέλος – συνεργάτης που προχώρησε στην ανάρτηση.

Τα μέλη και οι συνεργάτες που αναρτούν άρθρα, σχόλια και υλικό στο ionos.com.gr  οφείλουν με τις αναρτήσεις τους να συμβάλουν στη βασική στόχευση της ιστοσελίδας που είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τον επισκέπτη και όχι κακόβουλα να γίνονται αναρτήσεις για άλλους σκοπούς. Ενδεικτικά, τηρώντας τη κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, θα πρέπει κάθε σχολιαστής – αρθρογράφος – εκδότης στο ionos.com.gr  να μην αναρτά υλικό που:

  • συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου,
  • είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση,
  • περιέχει πορνογραφικό υλικό γενικά, ή παιδική πορνογραφία ειδικά, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας
  • προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
  • Ο επισκέπτης – χρήστης – μέλος της ιστοσελίδας ionos.com.gr , εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης – μέλος του δικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας, να διαγράψουμε άμεσα την ανάρτηση και να διακόπτουμε την χρήση, των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (password) αν ο χρήστης – μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά αναγραφόμενους όρους.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη – συνεργάτη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ionos.com.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Το ionos.com.gr  χρησιμοποιεί για την αναγνώριση των μελών στη χρήση ορισμένων υπηρεσιών του αρχεία Cookies. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη – χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Το ionos.com.gr  τα χρησιμοποιεί για την αναγνώριση των μελών, τη διευκόλυνσή τους στην πρόσβαση που δικαιούνται να έχουν σε ειδικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας, την καταγραφή στατιστικών επισκεψιμότητας των εφαρμογών καθώς και για την αποτίμηση των διαφημιστικών προβολών.

Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του site του ionos.com.gr , είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση απαγόρευσης των cookies από τον χρήστη δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Καταγράφουμε την IP διεύθυνση με την οποία οι επισκέπτες συνδέουν τον υπολογιστή τους με το internet και στη συνέχεια με το ionos.com.gr . Η καταγραφή αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και για την διασφάλιση της διάκρισης των επισκεπτών στις ψηφοφορίες – έρευνες που διενεργούνται στο ionos.com.gr.

Η ιστοσελίδα ionos.com.gr  διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης – χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει, σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο κάθε επισκέπτης – χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το ionos.com.gr  προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.